72

Kontaktinformasjon

Fotograf: Erik HannemannBOOKING & SAMARBEID

Kontakt: Håvard Gravdal
Epost: Adressen finner du her
Telefon: +47 93 26 65 09

Her er e-postadressene til alle i PUST

LYD & RIDER
Håvard Hiller og Espen Helgor er faste lydmenn for PUST.
Kontakt Håvard: tlf +47 99 01 85 68 / epost: Adressen finner du her
Kontakt Espen: tlf +47 95 07 45 59 / epost: Adressen finner du her

Her kan du laste ned teknisk rider for PUST. Kontakt en av våre lydmenn for nærmere avklaring av innhold i denne.

Del:
Følg: